Hotărâre aprobare norme de calcul indemnizații în sistemul C.A.A.

  • De:Filiala Cluj CAA

Publicăm aici Hotărârea nr. 1/25.01.2022 a Consiliului de Administrație al C.A.A. – aprobarea procedurii privind modul de calcul al indemnizațiilor de incapacitate temporară de muncă și al indemnizațiilor de maternitate în sistemul C.A.A., aici procedura privind modul de calcul al indemnizațiilor de incapacitate temporară de muncă și al indemnizațiilor de maternitate în sistemul C.A.A., iar aici fișierul excel de calcul a indemnizațiilor de incapacitate și de maternitate.

Publicat în: Administrativ, Comunicări, Hotărâri ale organelor profesiei, Hotărâri CAA