Hotărârea CAA cu privire la facilitatea avocaților la Techirghiol

Stimați avocați, Publicăm aici Hotărârea nr. 13/01.07.2021 a CAA și aici criteriile și condițiile pentru acordarea către avocați a reducerii de 10% din costul unei cure de tratament balnear la Complexul Balnear și de Recuperare C.A.A. Corpore Sano din Techirghiol începând cu anul 2022. Consiliul UNBR a aprobat această hotărâre a C.A.A. precum și includerea sumelor necesare în bugetul […]

Hotărârea nr. 19/16.12.2021 privind data de la care se suportă în sistemul CAA indemnizația pentru incapacitate de muncă

Publicăm aici Hotărârea CAA nr. 19/16.12.2021 privind data de la care se suportă în sistemul CAA indemnizația pentru incapacitate de muncă.

Hotărâre aprobare norme de calcul indemnizații în sistemul C.A.A.

Publicăm aici Hotărârea nr. 1/25.01.2022 a Consiliului de Administrație al C.A.A. – aprobarea procedurii privind modul de calcul al indemnizațiilor de incapacitate temporară de muncă și al indemnizațiilor de maternitate în sistemul C.A.A., aici procedura privind modul de calcul al indemnizațiilor de incapacitate temporară de muncă și al indemnizațiilor de maternitate în sistemul C.A.A., iar […]

Adresă scadență contribuții indemnizații AJEPIS

Stimați avocați, Vă transmitem aici adresa din partea CAA cu privire la scadența contribuțiilor indemnizațiilor AJEPIS.

Hotărârea C.A.A. nr. 18/15.12.2021

Stimați avocați, Vă transmitem aici Hotărârea nr. 18/15.12.2021 privind cota de contribuție la fondurile CAA.

Hotărârea C.A.A nr. 17/15.12.2021

Stimați avocați, Vă transmitem aici Hotărârea nr. 17/15.12.2021 privind stabilirea valorii indemnizației de însoțitor din sistemul de asigurări sociale ale avocaților începând cu luna ianuarie 2022.

Hotărârea C.A.A. nr. 16/15.12.2021 privind actualizarea pensiilor

Stimați avocați, Vă transmitem aici Hotărârea nr. 16/15.12.2021 privind actualizarea pensiilor.

Hotărârea C.A.A. nr. 12/2021 privind eșalonarea la plată

Stimați avocați, Vă transmitem aici Hotărârea nr. 12/2021 privind eșalonarea la plată, care înlocuiește Hotărârea 1/2020 a C.A. al C.A.A. și îi aduce câteva modificări importante.

Hotărâri ale Consiliului UNBR privind contribuțiile la sistemul CAA

Publicăm spre informare hotărârile nr.433 și 434 din 23 martie 2019 ale Consilului UNBR privind modificarea cotelor de contribuție la sistemul CAA, precum și decizia nr.4 din 17 aprilie 2019 a Consiliului CAA, privind normele de aplicare ale hotărârii nr.434/2019. Hotărârea nr.433/2019 a UNBR privind punctul de pensie Hotărârea nr.434/2019 a UNBR privind cotele de […]

Norme de aplicare a Hotărârii nr.76/24.03.2016 a Consiliului UNBR

pentru corelarea nivelului contribuţiei maxime cu valoarea venitului de referinţă aferente perioadei aprilie 2013-decembrie 2015. Hotărârea nr.76/24.03.2016 a Consiliului UNBR Norme de aplicare
1