Administrativ

Stimați avocați, Publicăm mai jos următoarele documente pentru Adunarea Generală din data de 22 martie 2024: Darea de seamă privind activitatea Filialei Cluj a CAA în anul 2023; Situațiile financiare ale Filialei Cluj a CAA pentru anul 2023; Raport detaliat privind situațiile financiare ale Filialei Cluj a CAA pentru anul 2023 și anexa aferentă; Raportul Comisiei de Cenzori; […]

Stimați avocați, Vă informăm că Adunarea Generală Ordinară a Baroului Cluj și a Filialei Cluj a CAA 2024 va avea loc la data de 22 martie 2024 și se va desfășura la Cinema Florin Piersic pentru dezbaterile cu privire la materialele supuse votării cu începere de la ora 14:00 și prin intermediul platformei online a Baroului Cluj și a aplicației de telefon mobil „Baroul Cluj” (care folosesc sistemele de operare Android […]

Publicăm aici un extras de interes pentru membrii Baroului Cluj cu privire la modificările legislative aduse de Legea 296/2023.

Stimați avocați, Publicăm mai jos următoarele documente pentru Adunarea Generală din data de 24 martie 2023: Darea de seamă privind activitatea Filialei Cluj a CAA în anul 2022; Situațiile financiare ale Filialei Cluj a CAA pentru anul 2022; Raport detaliat privind situațiile financiare ale Filialei Cluj a CAA pentru anul 2022 și anexa aferentă; Raportul Comisiei […]

Stimați avocați, Vă informăm că Adunarea Generală Ordinară a Baroului Cluj și a Filialei Cluj a CAA 2023 va avea loc la data de 24 martie 2023 și se va desfășura exclusiv prin mijloace de comunicare la distanță, respectiv prin intermediul platformei online Zoom Meetings, în vederea dezbaterilor materialelor supuse votării, respectiv prin intermediul platformei online a Baroului Cluj (https://platforma.baroul-cluj.ro) și a aplicației […]

Filiala Cluj a Casei de Asigurări a Avocaților organizează în luna martie 2023, la sediul filialei din Cluj-Napoca, str. Pavel Roșca nr. 8, concursul pentru ocuparea postului de casier. Condițiile necesare și responsabilitățile aferente postului se regăsesc aici. Candidaturile pentru angajare vor fi depuse până în data de 27 februarie 2023 pe adresa de e-mail office@filialaclujcaa.ro / platforma eJobs și […]

Hotărârea nr. 297/2022 – venitul de referință; Hotărârea nr. 298/2022 – valoarea punctului de pensie; Hotărârea nr. 299/2022 – cotele de contribuție la sistemul CAA pentru anul 2023; Hotărârea nr. 300/2022 – cuantum ajutor lunar pentru creșterea copilului; Hotărârea nr. 301/2022 – cuantum ajutor de deces.

Informări

Atașat vă transmitem următoarele documente pentru informarea dumneavoastră: 1. Hotărârea Consiliului UNBR nr. 274 din 16 iunie 2022 prin care s-a aprobat programul propriu de asistență și asigurări sociale a Filialei Cluj a CAA. 2. Adresa Casei de Asigurări a Avocaților din România nr. 262 din 1 septembrie 2022, privind tratamentul concediilor de acomodare în sistemul C.A.A. și […]

Stimați avocați, Publicăm aici Hotărârea nr. 13/01.07.2021 a CAA și aici criteriile și condițiile pentru acordarea către avocați a reducerii de 10% din costul unei cure de tratament balnear la Complexul Balnear și de Recuperare C.A.A. Corpore Sano din Techirghiol începând cu anul 2022. Consiliul UNBR a aprobat această hotărâre a C.A.A. precum și includerea sumelor necesare în bugetul […]

Publicăm aici precizările suplimentare cu privire la inspecția financiară asupra creanțelor contributive.