DAREA DE SEAMĂ PRIVIND ACTIVITATEA FILIALEI CLUJ A CAA ÎN PERIOADA 2022-2023

Stimați avocați, Publicăm mai jos următoarele documente pentru Adunarea Generală din data de 24 martie 2023: Darea de seamă privind activitatea Filialei Cluj a CAA în anul 2022; Situațiile financiare ale Filialei Cluj a CAA pentru anul 2022; Raport detaliat privind situațiile financiare ale Filialei Cluj a CAA pentru anul 2022 și anexa aferentă; Raportul Comisiei […]

Adunarea Generală Ordinară a Filialei Cluj a CAA

Stimați avocați, Vă informăm că Adunarea Generală Ordinară a Baroului Cluj și a Filialei Cluj a CAA 2023 va avea loc la data de 24 martie 2023 și se va desfășura exclusiv prin mijloace de comunicare la distanță, respectiv prin intermediul platformei online Zoom Meetings, în vederea dezbaterilor materialelor supuse votării, respectiv prin intermediul platformei online a Baroului Cluj (https://platforma.baroul-cluj.ro) și a aplicației […]

CONCURS PENTRU POSTUL DE CASIER

Filiala Cluj a Casei de Asigurări a Avocaților organizează în luna martie 2023, la sediul filialei din Cluj-Napoca, str. Pavel Roșca nr. 8, concursul pentru ocuparea postului de casier. Condițiile necesare și responsabilitățile aferente postului se regăsesc aici. Candidaturile pentru angajare vor fi depuse până în data de 27 februarie 2023 pe adresa de e-mail office@filialaclujcaa.ro / platforma eJobs și […]

Hotărâri Consiliul UNBR

Hotărârea nr. 297/2022 – venitul de referință; Hotărârea nr. 298/2022 – valoarea punctului de pensie; Hotărârea nr. 299/2022 – cotele de contribuție la sistemul CAA pentru anul 2023; Hotărârea nr. 300/2022 – cuantum ajutor lunar pentru creșterea copilului; Hotărârea nr. 301/2022 – cuantum ajutor de deces.
Atașat vă transmitem următoarele documente pentru informarea dumneavoastră: 1. Hotărârea Consiliului UNBR nr. 274 din 16 iunie 2022 prin care s-a aprobat programul propriu de asistență și asigurări sociale a Filialei Cluj a CAA. 2. Adresa Casei de Asigurări a Avocaților din România nr. 262 din 1 septembrie 2022, privind tratamentul concediilor de acomodare în sistemul C.A.A. și […]

Hotărârea CAA cu privire la facilitatea avocaților la Techirghiol

Stimați avocați, Publicăm aici Hotărârea nr. 13/01.07.2021 a CAA și aici criteriile și condițiile pentru acordarea către avocați a reducerii de 10% din costul unei cure de tratament balnear la Complexul Balnear și de Recuperare C.A.A. Corpore Sano din Techirghiol începând cu anul 2022. Consiliul UNBR a aprobat această hotărâre a C.A.A. precum și includerea sumelor necesare în bugetul […]

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE INSPECȚIE FINANCIARĂ

Publicăm aici precizările suplimentare cu privire la inspecția financiară asupra creanțelor contributive.

Precizări cu privire la desfășurarea controlului financiar

Publicăm aici detaliile necesare cu privire la desfășurarea inspecției financiare asupra creanțelor contributive.

Informare cu privire la începerea controlului financiar

Stimați avocați, Vă informăm că începând cu data de 4 aprilie 2022, dl inspector financiar Mihalache Gigi va iniția acțiuni de control în conformitate cu dispozițiile legale, aducând la cunoștința membrilor Baroului Cluj informații cu privire la desfășurarea controalelor. Controalele se vor desfășura pe baza programului aprobat de Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a […]

Darea de seamă privind activitatea Filialei Cluj a CAA în perioada 2021-2022

Stimați avocați, Publicăm mai jos următoarele documente pentru Adunarea Generală din data de 25 martie 2022: aici Darea de seamă privind activitatea Filialei Cluj a CAA în anul 2021; aici Situațiile financiare ale Filialei Cluj a CAA pentru anul 2021; aici Raport detaliat privind situațiile financiare ale Filialei Cluj a CAA pentru anul 2021; aici Raportul […]
1