Hotărârea C.A.A. nr. 12/2021 privind eșalonarea la plată

Stimați avocați, Vă transmitem aici Hotărârea nr. 12/2021 privind eșalonarea la plată, care înlocuiește Hotărârea 1/2020 a C.A. al C.A.A. și îi aduce câteva modificări importante.

Hotărâre UNBR și precizări CAA

Publicăm aici Hotărârea Consiliului UNBR nr. 153/14-15.05.2021, privind cotele de contribuție de plată aferente indemnizațiilor încasate de avocați în baza OUG 30/2020 cu modificările ulterioare și aici precizările C.A.A. în acest sens.

Precizări metodologice privind aplicarea OUG 30/2020 și OUG 226/2020 în sistemul C.A.A.

Precizările metodologice privind aplicarea OUG 30/2020 și OUG 226/2020 în sistemul C.A.A. pot fi vizualizate aici.

Deschidere cont OTP BANK

Vă informăm că a fost deschis un nou cont bancar pentru Filiala Cluj a CAA, la OTP BANK, acesta se regăsește mai jos: RON : RO86OTPV200001354215RO01

Răspunsul ANAF și comunicatul CAA (central) cu privire la contribuțiile datorate pentru indemnizațiile primite de avocați

Publicăm răspunsul ANAF și comunicatul CAA (central) cu privire la contribuțiile datorate pentru indemnizațiile primite de avocați. Acestea pot fi descărcate de aici (răspunsul ANAF) și de aici (comunicatul CAA).

CONTRIBUȚII OBLIGATORII AFERENTE INDEMNIZAȚIILOR ÎNCASATE ÎN PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ ȘI ULTERIOR

Urmare a adoptării OUG 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, Casa de Asigurări a Avocaților a solicitat punctul de vedere al ANAF privind modul de stabilire, în baza art. XIX alin. 4 din OUG 226/2020, a contribuției la sistemul propriu de asigurare al avocaților pentru indemnizațiile plătite avocaților în baza OUG 30/2020 și a OUG 132/2020 […]

Darea de seama a Consiliului de Administratie al Filialei Cluj a CAA pentru anul 2020

Stimati membri ai Filialei Cluj a CAA, Publicam Darea de seama a Consiliului de Administratie al Filialei Cluj a CAA pentru anul 2020 .   Darea de seama 2020

CONVOCATOR – Adunarea Generală a Filialei Cluj a CAA

C O N V O C A T O R Consiliul Filialei Cluj a CAA, în temeiul art. 68 alin. 3 și 4 din Statutul CAA convoacă   ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A FILIALEI CLUJ A CAA   în  26 martie 2021, ora 15:00   Adunarea Generală se organizează în anul 2021 exclusiv prin mijloace de […]

Comunicat Baroul Cluj și Filiala Cluj a CAA 19 ianuarie 2021

  COMUNICAT   Dragi colegi, Consiliul Baroului Cluj și Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a CAA au luat la cunoștință și consideră îndreptățită solicitarea dumneavoastră, transmisă tot mai insistent, de redeschidere a programului cu publicul la casierie. Vă reamintim faptul că, în cursul anului trecut, măsura sistării programului cu publicul a fost adoptată ca […]

Adresa nr. 193/06.04.2020 a C.A.A. privind indemnizația aferentă concediului medical de carantină

Având în vedere solicitările avocaților adresate Filialei Cluj a C.A.A., referitoare la indemnizația aferentă concediului medical de carantină, publicăm Adresa nr. 193 din 6 aprilie 2020 a Casei de Asigurări a Avocaților din România, conform căreia o astfel de indemnizație nu poate fi acordată de sistemul C.A.A. Adresa poate fi vizualizată aici.
1