CONCURS PENTRU POSTUL DE ECONOMIST CASIER

 A N U N Ț Filiala Cluj a Casei de Asigurări a Avocaților organizează în luna ianuarie 2023, la sediul filialei din Cluj-Napoca, str. Pavel Roșca nr. 8, concursul pentru ocuparea postului de economist casier. Condițiile necesare și responsabilitățile aferente postului se regăsesc aici. Candidaturile pentru angajare vor fi depuse până în data de 22 […]
Atașat vă transmitem următoarele documente pentru informarea dumneavoastră: 1. Hotărârea Consiliului UNBR nr. 274 din 16 iunie 2022 prin care s-a aprobat programul propriu de asistență și asigurări sociale a Filialei Cluj a CAA. 2. Adresa Casei de Asigurări a Avocaților din România nr. 262 din 1 septembrie 2022, privind tratamentul concediilor de acomodare în sistemul C.A.A. și […]

Hotărârea CAA cu privire la facilitatea avocaților la Techirghiol

Stimați avocați, Publicăm aici Hotărârea nr. 13/01.07.2021 a CAA și aici criteriile și condițiile pentru acordarea către avocați a reducerii de 10% din costul unei cure de tratament balnear la Complexul Balnear și de Recuperare C.A.A. Corpore Sano din Techirghiol începând cu anul 2022. Consiliul UNBR a aprobat această hotărâre a C.A.A. precum și includerea sumelor necesare în bugetul […]

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE INSPECȚIE FINANCIARĂ

Publicăm aici precizările suplimentare cu privire la inspecția financiară asupra creanțelor contributive.

Precizări cu privire la desfășurarea controlului financiar

Publicăm aici detaliile necesare cu privire la desfășurarea inspecției financiare asupra creanțelor contributive.

Informare cu privire la începerea controlului financiar

Stimați avocați, Vă informăm că începând cu data de 4 aprilie 2022, dl inspector financiar Mihalache Gigi va iniția acțiuni de control în conformitate cu dispozițiile legale, aducând la cunoștința membrilor Baroului Cluj informații cu privire la desfășurarea controalelor. Controalele se vor desfășura pe baza programului aprobat de Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a […]

Darea de seamă privind activitatea Filialei Cluj a CAA în perioada 2021-2022

Stimați avocați, Publicăm mai jos următoarele documente pentru Adunarea Generală din data de 25 martie 2022: aici Darea de seamă privind activitatea Filialei Cluj a CAA în anul 2021; aici Situațiile financiare ale Filialei Cluj a CAA pentru anul 2021; aici Raport detaliat privind situațiile financiare ale Filialei Cluj a CAA pentru anul 2021; aici Raportul […]

Angajare inspector financiar

Stimați avocați, Vă informăm că în urma concursului pentru ocuparea postului de inspector financiar la nivelul Filialei Cluj a CAA, a fost angajat dl Mihalache Gigi, începând cu data de 28 februarie 2022. Puteți vizualiza aici Regulamentul Filialei Cluj a CAA privind inspecția creanțelor contributive individuale ale membrilor Filialei (Baroului) Cluj. Consiliul de Administrație al […]

LISTE FINALE CANDIDATURI ADUNAREA GENERALĂ 25 MARTIE 2022

Stimați avocați, Publicăm mai jos candidaturile finale pentru Adunarea Generală din data de 25 martie 2022. Candidaturi pentru Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a CAA: BURZO MIHAELA ELENA BUZGAR ADRIANA LUCIA HOFNĂR GHEORGHE IORDĂCHESCU CONSTANTIN EUGEN KAPCZA MIKOLT KRISZTINA LABO LIVIA FLORINA RUS MARIA Candidaturi pentru Comisia de Cenzori a Filialei Cluj a CAA: ANDRAȘONI […]

Scrisoare de mulțumire din partea CAA

Publicăm aici scrisoarea de mulțumire din partea CAA, în urma întâlnirii de lucru din data de 25 februarie 2022.
1