Despre

FILIALA CLUJ A C.A.A.

Identitate
Filiala Cluj a CAA funcționează în cadrul Casei de Asigurări a Avocaților, pe lângă Baroul Cluj, începând cu anul 1997. Este entitate de interes public, cu personalitate juridică, fără scop patrimonial, cu buget și patrimoniu propriu.

Scop
Potrivit reglementărilor legale, Filiala Cluj a C.A.A. asigură la nivel local administrarea fondurilor sistemului propriu de pensii și alte asigurări sociale al avocaților. În îndeplinirea acestui rol, filiala organizează evidența membrilor, activitățile specifice pentru colectarea obligațiilor contributive precum și pentru plata prestațiilor de asigurări sociale pentru membrii filialei.

Conducere și organizare
Filiala Cluj a C.A.A. este condusă de Consiliul de Administrație și Președintele Consiliului de Administrație care dispun și organizează activitatea filialei prin personalul angajat.

Control
Controlul Filialei Cluj a C.A.A. este exercitat de Consiliul Baroului Cluj, Casa de Asigurări a Avocaților și Comisia de Cenzori a filialei.

Sediu
Sediul administrativ: Cluj-Napoca, str. Pavel Rosca nr. 4 ap. 15 și ap. 27
Sediul nou: Cluj-Napoca, str. Pavel Roșca nr. 8

Utilizarea fondurilor filialei

PRESTAȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE

Drepturi de pensie în plată la Filiala Cluj (la finele anului 2017):

  • pensii pentru limită de vârstă cu continuarea activității (30)
  • pensii anticipate cu continuarea activității (5)
  • pensii de retragere definitivă din profesie (89)
  • pensii de invaliditate (4)
  • pensii și indemnizații de urmaş (9)

Alte drepturi acordate asiguraților din cadrul Filialei Cluj (la nivelul anului 2017):

  • indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă (58)
  • indemnizație de maternitate (125)
  • ajutor pentru creșterea copilului (767)
  • ajutor de deces (3)

Filiala Cluj pregatește și un program propriu de asistență socială pentru avocații membri. Vom reveni cu detalii.

Dacă doriți să ne lăsați un mesaj sau să ne contactați ...