Mandat curent (2014-prezent)

ACTIVITATE

Infrastructura IT

În luna august 2017 s-a finalizat refacerea infrastructurii IT ce deservește activitatea Filialei Cluj a CAA, Baroului Cluj și INPPA Centrul Teritorial Cluj, proces demarat în primavara anului 2017. Noua infrastructură include dotări cu tehnică de calcul moderne, respectiv un server performant, echipamente de securitate și tehnologii care permit o administrare de nivel avansat și flexibilitate în managementul resurselor și configurarea politicilor interne necesare unei funcționări adecvate.

Refacerea infrastructurii ne permite acum și extinderea soluțiilor informatice pentru gestionarea activității, acesta fiind unul din principalele motive pentru care s-a investit în acest obiectiv.

 

Sistem informatic de Registratură electronică

Filiala Cluj a CAA a primit spre utilizare, prin bunavoința Casei de Asigurări a Avocaților din România, programul informatic de Registratură electronică. Programul informatic a fost instalat în cursul lunii septembrie 2017 fiind realizată și instruirea personalului. Este complet operațional începand cu data de 1 noiembrie 2017. Utilizarea acestei soluții informatice va permite o organizare mai eficientă și modernă a activităților de secretariat, arhivării și urmăririi electronice a documentelor și colaborarea electronică între departamente.

 

Sistem informatic de gestiune internă

Pentru perioada imediat următoare planificăm migrarea la sistemului informatic pentru gestiune internă (evidența membri, evidența contribuții, evidență drepturi, casierie) dezvoltat de Casa de Asigurări a Avocaților, program ce a devenit operațional la nivelul Filialei București a CAA începând cu data de 9 octombrie 2017. În prezent, cu colaborarea Baroului Cluj, se află în dezvoltare componeta specifică activității baroului necesară pentru punerea în funcțiune la nivelul Filialei Cluj a CAA și Baroului Cluj. Estimăm finalizarea proiectului în primul trimestru al anului 2018.

 

Site-ul propriu al Filialei Cluj a CAA

S-a finalizat site-ul propriu al Filialei Cluj a CAA, proiect realizat în cursul anului 2017. S-a dorit separarea spațiului virtual al Filialei Cluj a CAA de cel al Baroului Cluj, având în vedere modificările cadrului legal dar și dimensinile activității și nevoile specifice ale filialei.

Conținutul site-ului are ca scop informarea membrilor privind sistemul CAA, organizarea și funcționarea Filialei Cluj, cadrul legal și modalitățile concrete prin care membrii filialei pot interacționa cu sistemul, în dorința de a facilita accesul membrilor la sistemul CAA în cadrul filialei noastre.

De asemenea, începând cu luna noiembrie 2017 au fost create adresele de e-mail proprii ale Filialei Cluj, cu următoarele destinații:

  • office@filialaclujcaa.ro – adresa oficială de contact a Filialei Cluj
  • declarații@filialaclujcaa.ro – adresa pentru comunicarea declarațiilor de venit și a confirmărilor de plată
  • contabilitate@filialaclujcaa.ro – adresa pentru departamentul contabilitate

 

Investiție – noul sediu al Filialei Cluj a CAA și Baroului Cluj

În cursul anului 2014 s-a finalizat renovarea noului sediu al Filialei Cluj a CAA și Baroului Cluj situat în Cluj-Napoca, str.Pavel Roșca nr.8. În cursul acestui mandat au fost efectuate și lucrările necesare pentru dotarea și modernizarea clădirii și în vederea exploatării acesteia: mobilare 3 nivele, achiziții logistice, amenajare și întreținere spațiu verde, terasă, De asemenea au fost obținute autorizațiile necesare de funcționare.

Sediul este destinat organizarii de evenimente profesionale pentru membri Filialei Cluj a CAA, Baroului Cluj și INPPA Centrul Teritorial Cluj, precum și evenimente organizate de asociații afiliate (Asociația Young Lawyers, Asociația pentru Arbitraj de pe lângă Baroul Cluj).

Spre consultare

RAPORTĂRI ANUALE ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Dacă doriți să ne lasați un mesaj sau să ne contactați ...