image
image_2
Scurt istoric

AL SISTEMULUI DE ASIGURĂRI AL AVOCAȚILOR

Material realizat și publicat prin bunăvoința Președintelui C.A.A. Avocat Dr. Florin PETROȘEL

 

Date istorice (extras)

 

Sistemul de asigurări sociale ale avocaților din România datează din anul 1907, fiind creat prin Legea pentru organizarea Corpului de Advocați din 1 martie 1907. Principalele caracteristici ale sistemului de asigurări sociale ale avocaților sunt cele arătate în continuare.

Drepturile de asigurări sociale ale avocaților și autoritățile care au gestionat aceste drepturi au evoluat în timp după cum urmează:

1907 – 1923

 • S-a înființat la nivelul fiecărui barou o așa numită „Casă de Economii”, ținută de fiecare decan, în cadrul căreia avocații depuneau anual o foaie de vărsământ în care figurau ca beneficiari, conținând o câtime din venitul anual. Foile erau eliberate titularilor în caz de nevoie.
 • S-a creat la nivelul fiecărui barou un „fond pentru pensiuni şi ajutoare”, alimentat cu depuneri făcute de avocați, din care „consiliile de disciplină” acordau ajutoare avocaților în nevoie și familiilor acestora, după criterii subiective.

1923 – 1931

 • S-a creat și a funcționat la nivelul României „Casa Centrală de Ajutor a Avocaților din România” care coordona activitatea „caselor de ajutor locale organizate în cadrul fiecărui barou (care au înlocuit „casele de economii”);
 • S-a menținut „fond pentru pensiuni şi ajutoare”;
 • S-au acordat primele pensii în accepțiunea curentă a termenului. Beneficiarii acestora au fost lucrătorii care formau personalul administrativ din cadrul barourilor.

1931 – 1936

 • Apar și funcționează „Casa Centrală de Pensiuni a Avocaților din România”.care înlocuiește „Casa Centrală de ajutor” și „casele locale de pensiuni ale avocaților”, care înlocuiesc „casele locale de ajutor”;
 • Continuă să se acorde pensii personalului administrativ din cadrul barourilor.
 • Se acordă pensii în accepțiunea curentă a termenului și avocaților și urmașilor acestora;

1940

 • Se modifică denumirea autorităților din sistem în „Casa Centrală de Asigurări a Avocaților” și „case locale de asigurări” la nivelul fiecărui barou;
 • Se acordă și alte drepturi de asigurări sociale, în afara pensiilor;

1948 – 1990

 • Se menține doar o structură centrală denumită „Casa de Asigurări a Avocaților” care se subordonează ca și celelalte structuri ale profesiei de avocat, Ministerului de Justiție;
 • Personalul administrativ este exclus din categoria membrilor „casei” și obligat să cotizeze în sistemul public de pensii;
 • Se mențin la valori „modice” pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților

1990 – la zi

 • „Casa de Asigurări a Avocaților” iese din subordinea Ministerului de Justiție, devenind o entitate de interes public care funcționează în cadrul U.N.B.R.;
 • Se reînființează filialele;
 • Drepturile de asigurări sociale ale avocaților devin clare și depășesc în valoarea acordată nivelul drepturilor acordate ca regulă în sistemul public.

În prezent sistemul de asigurări sociale ale avocaților din România funcționează conform unei legii nr. 72 din 2016 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților și a legislației secundare acestei legi emise de U.N.B.R. și C.A.A.

Avocatura și asigurările sociale ale avocaților
- trecut, prezent și perspective ...

Asigurările sociale ale avocaților datează din anul 1907__________

Alte informații

DESPRE CASA DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR DIN ROMÂNIA

CASA DE ASIGUR[RI A AVOCAȚILOR DIN ROMÂNIA

C.A.A. este persoană juridică de interes public cu patrimoniu și buget propriu. C.A.A. coordonează activitatea filialelor, calculează drepturile de pensie, tine evidenta centralizată a beneficiarilor de asigurări sociale, întocmește norme juridice secundare pentru gestionarea sistemului, întocmește situații statistice și expertize actuariale, gestionează disponibilul existent la nivel centralizat.

TOATE INFORMAȚIILE – PAGINA DE INTERNET

COMPLEXUL BALNEAR CORPORE SANO

Complexul Balnear și de Recuperare C.A.A. din Techirghiol oferă servicii de cazare la nivel de clasificare hotelieră 4 stele, restaurant și bază de tratament

Dispune pentru cazare de un număr de 55 camere (48 Twin și 7 Apartamente); restaurant cu bar (cu o capacitate de 60 de locuri), precum și bar cu terasă cu vedere panoramică de unde se poate observă în detaliu stațiunea Techirghiol și baza de tratament.

TOATE INFORMAȚIILE – PAGINA DE INTERNET

Dacă doriți să ne lăsați un mesaj sau să ne contactați ...