ianuarie 2018

privind stabilirea datei Adunării Generale Ordinare de alegere a organelor de conducere 2018. Hotarârea nr.1/2018 Ordinea de zi  

pentru corelarea nivelului contribuţiei maxime cu valoarea venitului de referinţă aferente perioadei aprilie 2013-decembrie 2015. Hotărârea nr.76/24.03.2016 a Consiliului UNBR Norme de aplicare

privind valoarea cotelor de contribuție datorate de membrii către sistemul CAA, începând cu 1 ianuarie 2018. Hotararea nr.295/09.12.2017 a Consiliului UNBR

privind cuantumul ajutorului de deces începând cu 1 ianuarie 2018. Hotararea nr.294/09.12.2017 a Consiliului UNBR

privind valoarea cotei datorată de filiale pentru fondul de funcționare a CAA începând cu 1 ianuarie 2018. Hotararea nr.293/09.12.2017 a Consiliului UNBR

privind cuantumul ajutorului pentru creșterea copilului începând cu 1 ianuarie 2018. Hotararea nr.292/09.12.2017 a Consiliului UNBR

privind valoarea punctului de pensie începând cu 1 ianuarie 2018. Hotararea nr.291/09.12.2017 a Consiliului UNBR

privind valoarea venitului de referință începând cu 1 ianuarie 2018. Hotararea nr.290/09.12.2017 a Consiliului UNBR

privind modificarea art.68 din Statutul CAA. Hotararea nr.246/17.06.2017 a Consiliului UNBR

privind modul de calcul a drepturilor de asigurări sociale în sistemul CAA. Hotararea nr.240/23.03.2017 a Consiliului UNBR