Hotărâri ale organelor profesiei

Stimați avocați, Publicăm aici Hotărârea nr. 13/01.07.2021 a CAA și aici criteriile și condițiile pentru acordarea către avocați a reducerii de 10% din costul unei cure de tratament balnear la Complexul Balnear și de Recuperare C.A.A. Corpore Sano din Techirghiol începând cu anul 2022. Consiliul UNBR a aprobat această hotărâre a C.A.A. precum și includerea sumelor necesare în bugetul […]

Publicăm aici Hotărârea CAA nr. 19/16.12.2021 privind data de la care se suportă în sistemul CAA indemnizația pentru incapacitate de muncă.

Publicăm aici Hotărârea nr. 1/25.01.2022 a Consiliului de Administrație al C.A.A. – aprobarea procedurii privind modul de calcul al indemnizațiilor de incapacitate temporară de muncă și al indemnizațiilor de maternitate în sistemul C.A.A., aici procedura privind modul de calcul al indemnizațiilor de incapacitate temporară de muncă și al indemnizațiilor de maternitate în sistemul C.A.A., iar […]

Publicăm aici Hotărârea UNBR nr.228/10-11.12.2021 privind cotele de contribuții la sistemul CAA pentru anul 2022.

Stimați avocați, Publicăm aici Hotărârea UNBR nr.145/12.04.2021 privind Regulamentul de regularizare a contribuțiilor anuale ale avocaților la fondurile CAA.

Stimați avocați, Publicăm aici Regulamentul Filialei Cluj a CAA privind inspecția creanțelor contributive individuale ale membrilor Filialei (Baroului) Cluj și aici Regulamentul creanțelor contributive al CAA aprobat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 209 din 18 februarie 2017.

Stimați avocați, Vă transmitem aici adresa din partea CAA cu privire la scadența contribuțiilor indemnizațiilor AJEPIS.

Stimați avocați, Vă transmitem aici Hotărârea nr. 18/15.12.2021 privind cota de contribuție la fondurile CAA.

Stimați avocați, Vă transmitem aici Hotărârea nr. 17/15.12.2021 privind stabilirea valorii indemnizației de însoțitor din sistemul de asigurări sociale ale avocaților începând cu luna ianuarie 2022.

Stimați avocați, Vă transmitem aici Hotărârea nr. 16/15.12.2021 privind actualizarea pensiilor.