SISTEMUL DE ASIGURĂRI AL AVOCAȚILOR

Sistemul de asigurări al avocaților este un sistem autonom de pensii și alte asigurări sociale, independent de sistemul public. Administrarea sistemului este asigurată prin Casa de Asigurări a Avocaților din România, persoană juridică de interes public, autonomă, investită cu personalitate juridică, având patrimoniu și buget proprii.

Sistemul C.A.A. este format din Casa de Asigurări a Avocaților din România – Casa centrală, și 41 de filiale, înființate pe lângă barouri.

image

Filiala Cluj a CAA funcționează în cadrul Casei de Asigurări a Avocaților, pe lângă Baroul Cluj, începând cu anul 1997. Este entitate de interes public, cu personalitate juridică, fără scop patrimonial, cu buget și patrimoniu propriu. Filiala Cluj a C.A.A. asigură la nivel local administrarea fondurilor sistemului, respectiv stabilirea și colectarea obligațiilor contributive ale membrilor filialei și plata prestațiilor de asigurări sociale cuvenite acestora în calitate de asigurați sau urmașilor acestora.

MAI MULTE INFORMAȚII

OBLIGAȚII CONTRIBUTIVE - STABILIRE ȘI PLATĂ

Obligațiile contributive ale membrilor se stabilesc și se datorează lunar, pe baza venitului brut realizat din profesie cuprins în declarația lunară individuală, sau prin decizie de impunere.

Depunerea declarației de venit
 • termen de depunere: data de 25 a fiecărei luni, pentru luna precedentă
 • modalitate de depunere:
Plata contribuțiilor
 • la casieria Filialei Cluj a CAA Cluj-Napoca, Str. Pavel Rosca Nr.4 Ap,27
 • prin virament bancar

IBAN: RO55RNCB0106026602850001
Banca: BCR Cluj
Beneficiar: Casa de Asigurări a Avocaților Filiala Cluj
CUI: 9277723

DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE - SOLICITARE

Documentele necesare se depun la secretariatul Filialei Cluj a CAA. Vă rugăm să vă adresați departamentului contabilitate pentru verificarea îndeplinirii condițiilor și întocmirea dosarului.

Alte drepturi - acte necesare
 • cerere tip în funcție de prestația solicitată
 • certificat medical (dacă este cazul)
 • adeverință de venit
 • adeverință de vechime
 • alte documente (dacă este cazul)
Pensii - acte necesare
 • Cerere tip
 • Acte pentru atesatarea vechimii
 • Acte pentru atestarea veniturilor din profesie
 • Documente financiar contabile pentru efectuarea inspecției
 • Acte pentru atestarea studiilor
 • Alte acte, după caz
Informații privind

ASIGURĂRILE SOCIALE ALE AVOCAȚILOR

image
image_2
Scurt istoric

AL SISTEMULUI DE ASIGURĂRI AL AVOCAȚILOR

Material realizat și publicat prin bunăvoința Președintelui C.A.A. 

1907 – Primele reglementări privind asigurările sociale ale avocaţilor. „Casa de Economii” a Avocaţilor
1923 – „Casa Centrală de Ajutor a Avocaţilor” şi Casele de Ajutor Locale
1931 – 1936 – „Casa Centrală de Pensiuni a Avocaţilor din România” şi Casele de Ajutor locale
1940 – „Casa Centrală de Asigurări a Avocaţilor”
1948 – 1951 – Trecerea Casei Centrale de Asigurări a Avocaţilor şi a Caselor Locale sub îndrumarea şi controlul Ministerului Justiţiei
1978 – Decretul 251 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
2000 – 2001 – Reglementarea post-comunistă a asigurărilor sociale ale avocaţilor
2016 – Apare Legea 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

Avocatura și asigurările sociale ale avocaților
- trecut, prezent și perspective ...

Asigurările sociale ale avocaților datează din anul 1907__________

Informare membri

ULTIMELE COMUNICĂRI PUBLICATE

01

nov.
2023

 • De: Filiala Cluj CAA

Modificări legislative: Legea 296/2023

Publicăm aici un extras de interes pentru membrii Baroului Cluj cu privire la modificările legislative aduse de ...

15

mart.
2023

 • De: Filiala Cluj CAA

DAREA DE SEAMĂ PRIVIND ACTIVITATEA FILIALEI CLUJ A CAA ÎN PERIOADA 2022-2023

Stimați avocați, Publicăm mai jos următoarele documente pentru Adunarea Generală din data de 24 martie 2023: ...

23

feb.
2023

 • De: Filiala Cluj CAA

Adunarea Generală Ordinară a Filialei Cluj a CAA

Stimați avocați, Vă informăm că Adunarea Generală Ordinară a Baroului Cluj și a Filialei Cluj a CAA ...

Dacă doriți să ne lasați un mesaj sau să ne contactați ...