Adunarea Generală Ordinară a Filialei Cluj a CAA

Stimați avocați, Vă informăm că Adunarea Generală Ordinară a Baroului Cluj și a Filialei Cluj a CAA 2023 va avea loc la data de 24 martie 2023 și se va desfășura exclusiv prin mijloace de comunicare la distanță, respectiv prin intermediul platformei online Zoom Meetings, în vederea dezbaterilor materialelor supuse votării, respectiv prin intermediul platformei online a Baroului Cluj (https://platforma.baroul-cluj.ro) și a aplicației […]

Regulamentul de control al Filialei Cluj a CAA

Stimați avocați, Publicăm aici Regulamentul Filialei Cluj a CAA privind inspecția creanțelor contributive individuale ale membrilor Filialei (Baroului) Cluj și aici Regulamentul creanțelor contributive al CAA aprobat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 209 din 18 februarie 2017.

CONVOCATOR – Adunarea Generală a Filialei Cluj a CAA

C O N V O C A T O R Consiliul Filialei Cluj a CAA, în temeiul art. 68 alin. 3 și 4 din Statutul CAA convoacă   ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A FILIALEI CLUJ A CAA   în  26 martie 2021, ora 15:00   Adunarea Generală se organizează în anul 2021 exclusiv prin mijloace de […]

Lista de candidaturi pentru mandatul de membru în Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a CAA

Prin hotărârea nr. 4 din 17 februarie 2020, Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a Casei de Asigurări a Avocaților a hotărât publicarea listei candidaturilor înregistrate pentru mandatul de membru în Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a Casei de Asigurări a Avocaților (alegeri parțiale pentru 1 consilier și 3 supleanți, până la terminarea mandatului […]

Hotărârea Nr.9/25.04.2018 a CA al Filialei Cluj

privind alegerea Președintelui și Vicepreședintelui Filialei Cluj a CAA.   Hotararea nr.9/25.04.2018

Hotărârea Nr.5/06.02.2018 a CA al Filialei Cluj

privind adoptarea noului model de declararație de venit ce va fi utilizat de membrii Filialei Cluj a CAA pentru declararea veniturilor din profesie în vederea stabilirii obligațiilor contributive lunare.   Hotărârea nr.5/2018 Model declarație de venit – format pdf Model declaratie de venit – format editabil

Hotărârea nr.3/23.01.2018 a CA al Filialei Cluj

privind adoptarea Regulamentului de alegere a organelor de conducere ale Filialei Cluj a CAA. Hotărârea nr.3/2018

Hotărârea nr.1/17.01.2018 a CA al Filialei Cluj

privind stabilirea datei Adunării Generale Ordinare de alegere a organelor de conducere 2018. Hotarârea nr.1/2018 Ordinea de zi  
1