Hotărârea Nr.9/25.04.2018 a CA al Filialei Cluj

privind alegerea Președintelui și Vicepreședintelui Filialei Cluj a CAA.   Hotararea nr.9/25.04.2018

Hotărârea Nr.5/06.02.2018 a CA al Filialei Cluj

privind adoptarea noului model de declararație de venit ce va fi utilizat de membrii Filialei Cluj a CAA pentru declararea veniturilor din profesie în vederea stabilirii obligațiilor contributive lunare.   Hotărârea nr.5/2018 Model declarație de venit – format pdf Model declaratie de venit – format editabil

Hotărârea nr.3/23.01.2018 a CA al Filialei Cluj

privind adoptarea Regulamentului de alegere a organelor de conducere ale Filialei Cluj a CAA. Hotărârea nr.3/2018

Hotărârea nr.1/17.01.2018 a CA al Filialei Cluj

privind stabilirea datei Adunării Generale Ordinare de alegere a organelor de conducere 2018. Hotarârea nr.1/2018 Ordinea de zi  
1