Regulamentul de control al Filialei Cluj a CAA

Stimați avocați, Publicăm aici Regulamentul Filialei Cluj a CAA privind inspecția creanțelor contributive individuale ale membrilor Filialei (Baroului) Cluj și aici Regulamentul creanțelor contributive al CAA aprobat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 209 din 18 februarie 2017.

CONVOCATOR – Adunarea Generală a Filialei Cluj a CAA

C O N V O C A T O R Consiliul Filialei Cluj a CAA, în temeiul art. 68 alin. 3 și 4 din Statutul CAA convoacă   ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A FILIALEI CLUJ A CAA   în  26 martie 2021, ora 15:00   Adunarea Generală se organizează în anul 2021 exclusiv prin mijloace de […]

Lista de candidaturi pentru mandatul de membru în Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a CAA

Prin hotărârea nr. 4 din 17 februarie 2020, Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a Casei de Asigurări a Avocaților a hotărât publicarea listei candidaturilor înregistrate pentru mandatul de membru în Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a Casei de Asigurări a Avocaților (alegeri parțiale pentru 1 consilier și 3 supleanți, până la terminarea mandatului […]

Hotărârea Nr.9/25.04.2018 a CA al Filialei Cluj

privind alegerea Președintelui și Vicepreședintelui Filialei Cluj a CAA.   Hotararea nr.9/25.04.2018

Hotărârea Nr.5/06.02.2018 a CA al Filialei Cluj

privind adoptarea noului model de declararație de venit ce va fi utilizat de membrii Filialei Cluj a CAA pentru declararea veniturilor din profesie în vederea stabilirii obligațiilor contributive lunare.   Hotărârea nr.5/2018 Model declarație de venit – format pdf Model declaratie de venit – format editabil

Hotărârea nr.3/23.01.2018 a CA al Filialei Cluj

privind adoptarea Regulamentului de alegere a organelor de conducere ale Filialei Cluj a CAA. Hotărârea nr.3/2018

Hotărârea nr.1/17.01.2018 a CA al Filialei Cluj

privind stabilirea datei Adunării Generale Ordinare de alegere a organelor de conducere 2018. Hotarârea nr.1/2018 Ordinea de zi  
1