ianuarie 2022

Stimați avocați, Publicăm aici Regulamentul Filialei Cluj a CAA privind inspecția creanțelor contributive individuale ale membrilor Filialei (Baroului) Cluj și aici Regulamentul creanțelor contributive al CAA aprobat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 209 din 18 februarie 2017.

Stimați avocați, Vă transmitem aici adresa din partea CAA cu privire la scadența contribuțiilor indemnizațiilor AJEPIS.

Stimați avocați, Vă transmitem aici Hotărârea nr. 18/15.12.2021 privind cota de contribuție la fondurile CAA.

Stimați avocați, Vă transmitem aici Hotărârea nr. 17/15.12.2021 privind stabilirea valorii indemnizației de însoțitor din sistemul de asigurări sociale ale avocaților începând cu luna ianuarie 2022.

Stimați avocați, Vă transmitem aici Hotărârea nr. 16/15.12.2021 privind actualizarea pensiilor.