Hotărâri UNBR

Hotărârea nr. 297/2022 – venitul de referință; Hotărârea nr. 298/2022 – valoarea punctului de pensie; Hotărârea nr. 299/2022 – cotele de contribuție la sistemul CAA pentru anul 2023; Hotărârea nr. 300/2022 – cuantum ajutor lunar pentru creșterea copilului; Hotărârea nr. 301/2022 – cuantum ajutor de deces.

Publicăm aici Hotărârea UNBR nr.228/10-11.12.2021 privind cotele de contribuții la sistemul CAA pentru anul 2022.

Stimați avocați, Publicăm aici Hotărârea UNBR nr.145/12.04.2021 privind Regulamentul de regularizare a contribuțiilor anuale ale avocaților la fondurile CAA.

Stimați avocați, Vă comunicăm aici Hotărârea Consiliului UNBR nr. 194 din 10-11 septembrie 2021 privind cota de contribuție de asigurări sociale asupra indemnizației primite de avocați în baza O.U.G. nr. 30/2020 (din perioada stării de urgență), modificată și completată de O.U.G. nr. 53/2020.

Publicăm spre informare hotărârile nr.433 și 434 din 23 martie 2019 ale Consilului UNBR privind modificarea cotelor de contribuție la sistemul CAA, precum și decizia nr.4 din 17 aprilie 2019 a Consiliului CAA, privind normele de aplicare ale hotărârii nr.434/2019. Hotărârea nr.433/2019 a UNBR privind punctul de pensie Hotărârea nr.434/2019 a UNBR privind cotele de […]

Publicăm hotărârile U.N.B.R. privind sistemul CAA pentru anul 2019. Hotărârea nr.405/2018 privind venitul de referință Hotărârea nr,406/2018 privind valoarea punctului de pensie Hotărârea nr.407/2018 privind cuantumul ajutorului lunar pentru creșterea copilului Hotărârea nr,408/2018 privind cota de contribuție a filialelor la cheltuielile necesare funcționării CAA Hotărârea nr.409/2018 privind cunatumul ajutorului de deces Hotărârea nr,410/2018 privind cotele […]

privind valoarea cotelor de contribuție datorate de membrii către sistemul CAA, începând cu 1 ianuarie 2018. Hotararea nr.295/09.12.2017 a Consiliului UNBR

privind cuantumul ajutorului de deces începând cu 1 ianuarie 2018. Hotararea nr.294/09.12.2017 a Consiliului UNBR

privind valoarea cotei datorată de filiale pentru fondul de funcționare a CAA începând cu 1 ianuarie 2018. Hotararea nr.293/09.12.2017 a Consiliului UNBR

privind cuantumul ajutorului pentru creșterea copilului începând cu 1 ianuarie 2018. Hotararea nr.292/09.12.2017 a Consiliului UNBR