Adunarea Generală Ordinară a Filialei Cluj a CAA

  • De:Filiala Cluj CAA

Stimați avocați,

Vă informăm că Adunarea Generală Ordinară a Baroului Cluj și a Filialei Cluj a CAA 2023 va avea loc la data de 24 martie 2023 și se va desfășura exclusiv prin mijloace de comunicare la distanță, respectiv prin intermediul platformei online Zoom Meetings, în vederea dezbaterilor materialelor supuse votării, respectiv prin intermediul platformei online a Baroului Cluj (https://platforma.baroul-cluj.ro) și a aplicației de telefon mobil „Baroul Cluj” (care folosesc sistemele de operare Android și iOS – Apple), pentru exprimarea votului prin mijloace electronice.

Dacă Adunarea Generală nu va fi legal întrunită la data primei convocări, va fi reconvocată pentru data de 31 martie 2023.

De asemenea, publicăm următoarele acte:

Hotărârea Consiliului de Administrație al Filialei Cluj a CAA nr. 9/23.02.2023

Regulamentul privind organizarea Adunării Generale a avocaților din Baroul Cluj, membri ai Filialei Cluj a CAA

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare 2023

Convocatorul Adunării Generale Ordinare 2023

Publicat în: Administrativ, Comunicări, Hotărâri Filiala Cluj