CONVOCATOR – Adunarea Generală a Filialei Cluj a CAA

  • De:Filiala Cluj CAA

C O N V O C A T O R

Consiliul Filialei Cluj a CAA, în temeiul art. 68 alin. 3 și 4 din Statutul CAA convoacă

 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

A FILIALEI CLUJ A CAA

 

în  26 martie 2021, ora 15:00

 

Adunarea Generală se organizează în anul 2021 exclusiv prin mijloace de comunicare la distanță, respectiv prin intermediul platformei online Zoom Meetings pentru dezbaterile cu privire la materialele supuse votării și prin intermediul platformei online a Baroului Cluj pentru exprimarea efectivă a votului.

Potrivit dispozițiilor art. 68 alin. 1 coroborat cu art. 58 alin. 1 din Statutul CAA, au dreptul de a participa la Adunarea Generală a Filialei Cluj a CAA şi de a-şi exercita dreptul de vot avocații cu drept de exercitare a profesiei, înscriși în Baroul Cluj, avocații titulari ai altor prestații de asigurări sociale, în condițiile legii, pe perioada cât beneficiază de acestea, avocații pensionari și urmașii avocaților cu drepturi proprii de pensie.

În cazul în care Adunarea Generală nu este legal întrunită la prima convocare, Consiliul Filialei Cluj a CAA va convoca Adunarea Generală Ordinară într-o dată stabilită ulterior, exclusiv prin mijloace de comunicare la distanță.

CONSILIUL FILIALEI CLUJ A CAA

Președinte,
Avocat Constantin Eugen Iordăchescu

Puteti descarca:

ORDINEA DE ZI

REGULAMENT ADUNARE GENERALA 2021

CONVOCATOR

Publicat în: Comunicări, Hotărâri Filiala Cluj