Hotărârea nr.1/17.01.2018 a CA al Filialei Cluj

  • De:Filiala Cluj CAA

privind stabilirea datei Adunării Generale Ordinare de alegere a organelor de conducere 2018.

Hotarârea nr.1/2018

Ordinea de zi

 

Publicat în: Comunicări, Hotărâri Filiala Cluj