Comunicat Baroul Cluj și Filiala Cluj a CAA 19 ianuarie 2021

  COMUNICAT   Dragi colegi, Consiliul Baroului Cluj și Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a CAA au luat la cunoștință și consideră îndreptățită solicitarea dumneavoastră, transmisă tot mai insistent, de redeschidere a programului cu publicul la casierie. Vă reamintim faptul că, în cursul anului trecut, măsura sistării programului cu publicul a fost adoptată ca […]

Adresa nr. 193/06.04.2020 a C.A.A. privind indemnizația aferentă concediului medical de carantină

Având în vedere solicitările avocaților adresate Filialei Cluj a C.A.A., referitoare la indemnizația aferentă concediului medical de carantină, publicăm Adresa nr. 193 din 6 aprilie 2020 a Casei de Asigurări a Avocaților din România, conform căreia o astfel de indemnizație nu poate fi acordată de sistemul C.A.A. Adresa poate fi vizualizată aici.

Propunerile Consiliului de Administrație al Filialei Cluj a C.A.A. pentru îmbunătățirea situației avocaților

Stimați colegi, Vă comunicăm atașat propunerile Consiliului de Administrație al Filialei Cluj a C.A.A. pentru îmbunătățirea situației avocaților, transmise azi, 24 aprilie 2020, către conducerea U.N.B.R. și C.A.A. Cu considerație, Avocat Constantin-Eugen Iordăchescu Președintele Consiliului de Administrație al Filialei Cluj a C.A.A. DOCUMENT PROPUNERI

Comunicatul Consiliului de Administrație al Filialei Cluj a CAA

Stimați membri ai Filialei Cluj a Casei de Asigurări a Avocaților, În contextul declarării Pandemiei de Coronavirus Covid-19 de către Organizația Mondială a Sănătății și având în vedere instituirea prin decret prezidențial a stării de urgență pe întreg teritoriul României, Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a CAA s-a întrunit în ședința din 17 martie […]

Darea de seamă privind activitatea Filialei Cluj a CAA din perioada martie 2019 – februarie 2020

Publicăm (aici) darea de seamă a Consiliului de Administrație al Filialei Cluj a CAA pentru perioada martie 2019 – februarie 2020.        

Lista de candidaturi pentru mandatul de membru în Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a CAA

Prin hotărârea nr. 4 din 17 februarie 2020, Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a Casei de Asigurări a Avocaților a hotărât publicarea listei candidaturilor înregistrate pentru mandatul de membru în Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a Casei de Asigurări a Avocaților (alegeri parțiale pentru 1 consilier și 3 supleanți, până la terminarea mandatului […]

Adunare Generală Ordinară și de alegere a organelor de conducere a Filialei Cluj a CAA 2020

C O N V O C A T O R Consiliul Filialei Cluj a CAA, în temeiul art. 68 alin. 3 și 4 din Statutul CAA convoacă   ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI DE ALEGERE A ORGANELOR DE CONDUCERE A FILIALEI CLUJ A CAA   în  7 martie 2020, ora 10:00   la AUDITORIUM MAXIMUM (Cluj-Napoca, […]

Hotărâri ale Consiliului UNBR privind contribuțiile la sistemul CAA

Publicăm spre informare hotărârile nr.433 și 434 din 23 martie 2019 ale Consilului UNBR privind modificarea cotelor de contribuție la sistemul CAA, precum și decizia nr.4 din 17 aprilie 2019 a Consiliului CAA, privind normele de aplicare ale hotărârii nr.434/2019. Hotărârea nr.433/2019 a UNBR privind punctul de pensie Hotărârea nr.434/2019 a UNBR privind cotele de […]

CONVOCATOR – Adunarea Generală a Baroului Cluj și Filialei Cluj a CAA

C O N V O C A T O R Consiliul  Baroului Cluj, în temeiul art.52 din Legea nr.51 din 1995 și Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a CAA, în temeiul art.68 alin.3 din Statutul CAA, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A BAROULUI CLUJ ŞI A FILIALEI CLUJ A CAA pe data de 16 martie […]
2