Informări

  • De:Filiala Cluj CAA

Atașat vă transmitem următoarele documente pentru informarea dumneavoastră:

1. Hotărârea Consiliului UNBR nr. 274 din 16 iunie 2022 prin care s-a aprobat programul propriu de asistență și asigurări sociale a Filialei Cluj a CAA.

2. Adresa Casei de Asigurări a Avocaților din România nr. 262 din 1 septembrie 2022, privind tratamentul concediilor de acomodare în sistemul C.A.A. și concediilor de îngrijire a pacientului cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani.

3. Adresa Casei de Asigurări a Avocaților din România nr. 264 din 6 septembrie 2022, prin care se precizează modul în care se acordă drepturile la pensia pentru limita de vârstă, ce se cuvin de la data îndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.

4. Informare cu privire la posibilitatea încheierii contractului de asigurare pentru concedii și indemnizații în sistemul public.

Vă rugăm să luați la cunoștință conținutul documentelor transmise pentru a fi în situația de a vă putea exercita toate drepturile care vă sunt conferite prin actele normative în vigoare.

Cu deosebită stimă,
Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a CAA
prin Președinte av. Eugen Iordăchescu

Publicat în: Administrativ, Comunicări, Hotărâri ale organelor profesiei