DAREA DE SEAMĂ PRIVIND ACTIVITATEA FILIALEI CLUJ A CAA ÎN PERIOADA 2022-2023

  • De:Filiala Cluj CAA

Stimați avocați,

Publicăm mai jos următoarele documente pentru Adunarea Generală din data de 24 martie 2023:

Darea de seamă privind activitatea Filialei Cluj a CAA în anul 2022;

Situațiile financiare ale Filialei Cluj a CAA pentru anul 2022;

Raport detaliat privind situațiile financiare ale Filialei Cluj a CAA pentru anul 2022 și anexa aferentă;

Raportul Comisiei de Cenzori;

Proiectul de buget pentru anul 2023.

Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a CAA

Președinte,

Avocat Constantin Eugen Iordăchescu

Publicat în: Administrativ, Comunicări