Adunarea Generală 2022 a Baroului Cluj și a Filialei Cluj a CAA

  • De:Filiala Cluj CAA

Stimați avocați,

Vă informăm că Adunarea Generală Ordinară de alegere a organelor de conducere ale Baroului Cluj și ale Filialei Cluj a CAA 2022 va avea loc la data de 25 martie 2022 și se va desfășura exclusiv prin mijloace de comunicare la distanță, respectiv prin intermediul platformei online Zoom Meetings, în vederea dezbaterilor materialelor supuse votării, respectiv prin intermediul platformei online a Baroului Cluj (https://platforma.baroul-cluj.ro) și a aplicației de telefon mobil „Baroul Cluj” (care folosesc sistemele de operare Android și iOS – Apple), pentru exprimarea votului prin mijloace electronice.

IMPORTANT! Pentru instalarea aplicației de mobil aveți instrucțiunile necesare, detaliate în platforma online a Baroului Cluj – Secțiunea „Ajutor” – Subsecțiunea „Aplicații mobile” – link direct: https://platforma.baroul-cluj.ro/help/mobile-apps

Dacă Adunarea Generală nu va fi legal întrunită la data primei convocări, va fi reconvocată pentru data de 2 aprilie 2022.

Publicăm aici Regulamentul pentru organizarea alegerilor organelor de conducere ale Filialei Cluj a Casei de Asigurări a Avocaților.

Publicat în: Administrativ, Comunicări