Concurs pentru postul de inspector de control privind creanțele contributive

  • De:Filiala Cluj CAA

      A N U N Ț

            Filiala Cluj a Casei de Asigurări a Avocaților organizează în data de 15 decembrie 2021, la sediul filialei din Cluj-Napoca, str. Pavel Roșca nr. 8, în temeiul Hotărârii nr. 27/18.06.2021, concursul pentru ocuparea postului de inspector de control privind creanțele contributive ale membrilor filialei.

            În conformitate cu prev. art. 2 din Hotărârea nr. 27/18.06.2021, candidații care vor participa la concurs trebuie să facă dovada că îndeplinesc următoarele condiții:

  • sunt cetățeni români;
  • nu au cazier;
  • sunt absolvenți de studii superioare economice, în specialitățile finanțe – bănci și/sau contabilitate;
  • experiență în domeniu de minim 5 ani vechime și cunoștințe de verificare a evidențelor contabile;
  • nu sunt angajați și nici nu sunt în relații de colaborare personală sau profesională cu niciunul din avocații care sunt membri ai Baroului Cluj, în acest sens urmând să prezinte o declarație pe proprie răspundere.

            Candidaturile pentru angajare vor fi depuse până în data de 26 noiembrie a.c. pe adresa de e-mail office@filialaclujcaa.ro și vor fi însoțite și de un curriculum vitae, precum și de orice alte acte pe care candidații le consideră relevante.

            Selecția candidaților se va face pe bază de interviu, care va avea loc în data de 15 decembrie 2021, la sediul filialei din Cluj-Napoca, str. Pavel Roșca nr. 8.

                                                                                   Filiala Cluj a CAA

prin Președinte av. Eugen Iordăchescu

Publicat în: Administrativ, Comunicări, Uncategorized