CONTRIBUȚII OBLIGATORII AFERENTE INDEMNIZAȚIILOR ÎNCASATE ÎN PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ ȘI ULTERIOR

  • De:Filiala Cluj CAA

Urmare a adoptării OUG 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, Casa de Asigurări a Avocaților a solicitat punctul de vedere al ANAF privind modul de stabilire, în baza art. XIX alin. 4 din OUG 226/2020, a contribuției la sistemul propriu de asigurare al avocaților pentru indemnizațiile plătite avocaților în baza OUG 30/2020 și a OUG 132/2020 și s-au decis următoarele:

  1. Potrivit prevederilor alin (4) al art. XIX din OUG 226/2020 privind unele măsuri fiscale bugetare și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, persoanele fizice beneficiare (avocații) ale indemnizațiilor acordate potrivit ART XV  din OUG 30/2020, asigurate în sistemele proprii de pensii, care  NU au obligația asigurării în sistemul public de pensii conform legii, datorează contribuția de asigurări sociale pentru indemnizațiile respective la sistemul propriu de pensii (cum este cazul avocaților), în cotele prevăzute de Legea 227/2015, respectiv în COTA DE 25%.
  • Pentru indemnizația acordată în baza OUG 132/2020, conform prevederilor art. 3 alin.(3) din OUG 132/2020, se datorează contribuții de asigurări sociale la sistemul propriu de pensii, potrivit reglementărilor specifice sistemului, respectiv COTA DE 11%.
  • Mai trebuie să precizăm faptul că, termenul de declarare și plată a contribuțiilor menționate mai sus este 25.05.2021 (dată până la care nu se percep majorări), identic cu termenul de depunere al declarației unice la ANAF.
  • Rugăm toți avocații care au beneficiat de aceste indemnizații, ca până la această dată să depună declarațiile rectificative privind veniturile/indemnizațiile încasate în perioada respectivă, declarații care să conțină defalcat suma reprezentând onorarii încasate și suma reprezentând indemnizația încasată.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL FILIALEI CLUJ A CAA

Președinte,

                                     Av. Eugen Constantin IORDĂCHESCU

Publicat în: Comunicări