Adunare Generală Ordinară și de alegere a organelor de conducere a Filialei Cluj a CAA 2020

  • De:Filiala Cluj CAA

C O N V O C A T O R

Consiliul Filialei Cluj a CAA, în temeiul art. 68 alin. 3 și 4 din Statutul CAA convoacă

 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

ȘI DE ALEGERE A ORGANELOR DE CONDUCERE

A FILIALEI CLUJ A CAA

 

în  7 martie 2020, ora 10:00

 

la AUDITORIUM MAXIMUM

(Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 5, jud. Cluj)

 

Potrivit dispozițiilor art. 68 alin. 1 coroborat cu art. 58 alin. 1 din Statutul CAA, au dreptul de a participa la Adunarea Generală a Filialei Cluj a CAA şi de a-şi exercita dreptul de vot avocații cu drept de exercitare a profesiei, înscriși în Baroul Cluj, avocații titulari ai altor prestații de asigurări sociale, în condițiile legii, pe perioada cât beneficiază de acestea, avocații pensionari și urmașii avocaților cu drepturi proprii de pensie.

În cazul în care Adunarea Generală nu este legal întrunită la prima convocare, Consiliul Filialei Cluj a CAA convoacă Adunarea Generală Ordinară și de alegere a organelor de conducere în data de 14 martie 2020, ora 10:00, la sala AUDITORIUM MAXIMUM din incinta Colegiului Academic al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 5, jud. Cluj.

 

CONSILIUL FILIALEI CLUJ A CAA

Presedinte,
Avocat Constantin Eugen Iordachescu

 

 

Publicăm următoarele hotărâri și materiale ale Consiliului de administrație al Filialei Cluj a CAA privind organizarea Adunării Generale Ordinare de alegere a organelor de conducere ale Filialei Cluj:
– Convocatorul Adunării Generale
– Hotărârea nr.3/24.01.2020 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea alegerilor organelor de conducere ale Filialei Cluj

Potrivit Regulamentului adoptat prin Hotărârea nr.3/24.01.2020 a Consiliului de administrație al Filialei Cluj, termenul limită pentru depunerea cadidaturilor pentru organele de conducere ale Filialei Cluj a CAA este 14 februarie 2020.

 

Convocator

Regulament

 

CĂTRE PAGINA DEDICATĂ

 

Publicat în: Comunicări