Adunare Generală Ordinară de alegere a organelor de conducere a Filialei Cluj a CAA 2018

  • De:Filiala Cluj CAA

Consiliul  Filialei Cluj a CAA, în temeiul Art.68 alin.3,4 din Statutul CAA

convoacă

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DE ALEGERE A ORGANELOR DE CONDUCERE
A FILIALEI CLUJ A CAA
 în  25 martie 2018, ora 10:00 la
GRAND  HOTEL  ITALIA 
(Cluj-Napoca,  Str.Vasile Conta  Nr.2 ,  Cartierul  Bună Ziua)

 

Potrivit dispozițiilor art.68 alin.1 coroborat cu art.58 alin.1 din Statutul CAA au dreptul de a participa la adunarea generală a Filialei Cluj a CAA şi de a-şi exercita dreptul de vot, avocații cu drept de exercitare a profesiei, înscriși în Baroul Cluj, avocații titulari ai altor prestații de asigurări sociale, în condițiile legii, pe perioada cât beneficiază de acestea, avocații pensionari și urmașii avocaților cu drepturi proprii de pensie.

În cazul în care Adunarea Generală nu este legal întrunită la prima convocare, Consiliul Filialei Cluj a CAA convoacă Adunarea Generală Ordinară de alegere a organelor de conducere în 28 martie 2018, ora 10:00 la GRAND HOTEL ITALIA (Cluj Napoca, Str.Vasile Conta Nr.2 , Cartierul Bună Ziua).

CONSILIUL FILIALEI CLUJ A CAA
Presedinte,
Avocat Constantin Eugen Iordachescu

 

Publicăm următoarele hotărâri și materiale ale Consiliului de administrație al Filialei Cluj a CAA privind organizarea Adunării Generale Ordinare de alegere a organelor de conducere ale Filialei Cluj:
– Hotărârea nr.1/17.01.2018 privind stabilirea datei Adunării Generale și aprobarea Ordinii de zi
– Convocatorul Adunării Generale
– Ordinea de zi a Adunării Generale
– Hotărârea nr.3/23.01.2018 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea alegerilor organelor de conducere ale Filialei Cluj

Potrivit Regulamentului adoptat prin Hotărârea nr.3/23.01.2018 a Consiliului de administrație al Filialei Cluj, termenul limită pentru depunerea cadidaturilor pentru organele de conducere ale Filialei Cluj a CAA este 22 februarie 2018.

 

Hotărârea nr.1/2018

Convocator

Ordinea de zi

Regulament

 

CĂTRE PAGINA DEDICATĂ

 

 

Publicat în: Comunicări